NL | FR Brussels Chess Club NL | FR

        

«“Schoonheid in het schaken is vergelijkbaar met het vrouwelijk schoon, mooie bloemen of een geometrische schoonheid. Het gaat gepaard met een gevoel van esthetisch genot en is in niets te vergelijken met het gevoeld dat sommigen hebben om zich sterker te weten dan de tegenstander – hoe goed dat gevoel ook moge zijn”»

Les Prix de beauté aux échecs (Préface), François Le Lionnais

Schoonheidsprijs 2022-2023

Beste vrienden,

Enkele Jaren geleden besloot de club een jaarlijkse schoonheidsprijs uit te reiken. Dit seizoen zal dit voor de vijfde keer zijn en het reglement is onveranderd gebleven Opdat een partij kandidaat kan zijn, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan.

  1. De partij moet gespeeld zijn tussen 1 september 2022 en de laatste ronde van Brussels-Express 2023 tijdens een echte partij, geen virtuele, en tijdens een officieel toernooi maar onafhankelijk van het speeltempo ;
  2. Ze moet origineel zijn;
  3. Het notatieformulier moet leesbaar en correct zijn; dit kan ook na de partij gebeuren; ze moet ons bereiken tussen de bovenvermelde data en alle details moeten erop staan: het toernooi, de datum, de namen van de spleres, het resultaat…) De voorkeur gaat uit naar elektronisch gecodeerde partijen in pgn format
  4. De partij moet gespeeld zijn hetzij in ons clublokaal of door een lid van de club ongeacht de plaats.

Een partij gespeeld in Het Huys door twee niet-leden kan bijgevolg in aanmerking komen, net zoals een partij gespeeld in Charleroi door ene van onze leden.

Elk resultaat komt in aanmerking, bijgevolg ook remise of een nederlaag.

Bescheidenheid siert de meester…

De partijevaluatie door machines speelt hierbij geen enkele rol. Dit is slechts een aspect temidden van andere aspecten van waardering: een zekere vorm subjectieve esthetiek blijft uiteraard onvermijdelijk en is het prerogatief van de jury.

De partij kan ingediend worden door een derde person (de scheidsrechter, een andere speler of een toeschouwer).

Een jury, aangesteld door de Voorzitter in de loop van het seizoen, beslist over het toekennen van de prijs:

  1. Er staat geen limiet op het aantal bekroonde partijen. Het kan er ook geen enkele zijn.
  2. Het oordeel kan ook de twee tegenstanders bekronen.

Enige beperking : een partij gespeeld buiten ons lokaal (of een partij gespeeld in ons lokaal gedurende een interclubwedstrijd) partie jouée en dehors du local (ou en ce dernier mais lors d’une ronde des interclubs nationaux - ICN) tussen een niet-lid en een lid komt pas in aanmerking als de schonheid ervan ons eigen lid ten goede komt. Dit sluit bijgevolg uit datde prijs gaat naar een speler uit Olan Bator die een prachtig mat opdist ten koste van Philip Jassem tijdens ene toernooi in Zagreb.

De beste partij komt op de site en de Winnaar(s) ontvangen de bescheiden som van 50 € per partij  !

Piet Van de Craen, Voorzitter

Schoonheidsprijs 2019-2020

De winnaar is Ivan Ronse

Kandidaatpartijen zijn beschikbaar hier.Schoonheidsprijs 2018-2019

De winaars zijn Philippe Lombart en Christian Thierens

Kandidaatpartijen zijn beschikbaar hier.

Schoonheidsprijs 2017-2018

De winnaar is Arnaud D'Haijère

Kandidaatpartijen zijn beschikbaar hier.Schoonheidsprijs 2016-2017

De winaar is David Venet

Kandidaatpartijen zijn beschikbaar hier.Opmerkingen van David Venet (in het Frans)

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 g6 6. Be3 Bg7 7. f3 0-0 8. Qd2 Nc6 9. Bc4 Bd7 10. 0-0-0 Rc8 {En preparant pour la partie, j'avais vu qu'il avait joue Rb8 et j'avais prepare cette ligne-la.} 11. Bb3 Nxd4 12. Bxd4 b5 {Je suis sorti de mes connaissances d'ouverture ici.} 13. e5 dxe5 14. Bxe5 Bc6 15. Qg5 {Le coup habituel est Qxd8, avec l'idee de jouer pour la nulle je suppose. D'apres l'ordi Qg5 n'est pas moins bon, la position est egale.} Qb6 16. Bd4 {Pour eviter 1. que le fou ne soit en l'air si la dame bouge 2. les echecs en e3.} Qb7 17. h4 a5 18. h5 {Jusqu'ici on suivait Esenov, An (2319) -- Smerdon, D (2470) (0-1, 2008), qui continua par 18. a3. h5 amene des complications pas tout-a-fait correctes pour les blancs, mais a3 est pire d'apres Stockfish.} a4 {Le moment de la refutation - h6, puis ensuite seulement a4 si Qxg6 (-/+). La meilleure ligne pour les blancs (d'apres Stockfish) apres h6 est Qe3} [18... h6 19. Qe3 a4 20. Bxf7+ Kxf7 21. hxg6+ Kxg6 {Stockfish donne juste un avantage d'un pion a noir, mais je dois dire que je ne vois pas trop comment continuer l'attaque des blancs.} ]19. hxg6 axb3 20. Rxh7 {Lors du post-mortem, on avait eu l'impression qu'aussi bien d5 que fxg6 puis d5 refutaient l'idee. En fait il n'en est rien. Mon adversaire comptait jouer e5 puis a change d'avis pour des raisons qui lui ont echappees. La tour ne peut evidemment pas etre prise par le cavalier sous peine de mat.} bxa2?? [20... fxg6 21. Qxg6 e5 22. Rdh1 Nxh7 23. Qxh7+ Kf7 24. Bxe5 Rg8 25. Qf5+ Ke7 26. Bxg7 Rxg7 27. Re1+ Kd8 28. Qf8+ Kc7 29. Qxg7+ Kb6 $18 {Un exemple de ligne apres fxg6 puis d5, mais dans tous les cas noir perd beaucoup de materiel.} ][20... e5 $1 {Seul coup pour rester dans la partie.} 21. Rxg7+ Kxg7 22. gxf7+ Kxf7 23. Bxe5 Qe7 {Seul coup} 24. Rd6 {Et d'apres Stockfish le leger deficit materiel (4 pions pour la tour apres la prise du pion b3) est plus que compense par la position du roi noir. La position est hyper tactique - par exemple Ke8 (de loin le meilleur coup pour noir) ne perd pas de piece.} ]21. Rdh1 {Le mat est a present inevitable malgre la 2e dame.} a1=Q+ 22. Nb1 fxg6 23. Qxg6 Nxh7 24. Qxg7# 1-0


Schoonheidsprijs 2015-2016

De winaar is David Venet

Kandidaatpartijen zijn beschikbaar hier.